ایفون تصویری تکنما ۷ اینچ با حافظه D-70/M

ایفون تصویری تکنما ۷ اینچ با حافظه D-70/M

قیمت:

۹۴۵۰۰۰

خرید

ایفون تصویری تکنما ۴٫۳ اینچ بدون حافظه D-43

ایفون تصویری تکنما ۴٫۳ اینچ بدون حافظه D-43

قیمت:

۵۹۴۰۰۰

خرید

ایفون تصویری تکنما ۴٫۳ اینچ با حافظه C-43-TM

ایفون تصویری تکنما ۴٫۳ اینچ با حافظه C-43-TM

قیمت:

۸۱۰۰۰۰

خرید

پنل ایفون تصویری کاتخوان و کدینگ تکنما E-35

پنل ایفون تصویری کاتخوان و کدینگ تکنما E-35

قیمت:

۱۶۰۰۰۰۰

خرید

ایفون تصویری تکنما ۷ اینچ بدون حافظه D-70

ایفون تصویری تکنما ۷ اینچ بدون حافظه D-70

قیمت:

۸۷۲۰۰۰

خرید

ایفون تصویری تکنما ۴٫۳ اینچ با حافظه D-43/M

ایفون تصویری تکنما ۴٫۳ اینچ با حافظه D-43/M

قیمت:

۶۸۶۰۰۰

خرید

سویچر ایفون تصویری تکنما جهت استفاده دو پنل

سویچر ایفون تصویری تکنما جهت استفاده دو پنل

قیمت:

۲۴۶۰۰۰

خرید

ترانس ایفون تکنما ۱۴۰۸ مناسب برای انواع ایفون

ترانس ایفون تکنما ۱۴۰۸ مناسب برای انواع ایفون

قیمت:

۹۰۰۰۰

خرید

پنل تصویری بلوتوثی DX-ODVPK تکنما

پنل تصویری بلوتوثی DX-ODVPK تکنما

قیمت:

۸۸۶۰۰۰

خرید